Hiển thị các bài đăng có nhãn Excel. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Excel. Hiển thị tất cả bài đăng

Excel 2016 - Hàm làm tròn (round) bài tập đơn giản

0 bình luận
Nhatthienkt - Hàm Round là hàm làm tròn số lẻ thành một số có giá trị xác định. Ví dụ: 5,256 làm tròn lấy 2 số sau dấu phẩy thì hàm round ... Đọc tiếp
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá