Nhatthienkt's Blog Thủ thuật hay

Giải đề thi tin học ứng dụng phần Excel - Đề 01 có file bài tập tải về

Giải đề thi tin học ứng dụng tổng hợp - phần Excel có file bài tập tải xuống

Các hàm áp dụng Vlookup, Suumif, Mid, and, If

Link bài tập:

Xem hướng dẫn trên Youtube

Copy bài viết vui lòng ghi Nguồn: NhatThienkt.net .

Đăng nhận xét

0 Nhận xét