Nhatthienkt's Blog Thủ thuật hay

Giải đề thi tin học ứng dụng phần Excel - Đề 02 có file bài tập tải về

Giải đề thi tin học ứng dụng phần Excel - Đề 02 có file bài tập tải về. Các hàm sử dụng IF, AND, VLOOKUP, SUMIF. 

Mô tả đề

Link tải file bài tập: 

Xem hướng dẫn Video


Copy bài viết vui lòng ghi Nguồn: NhatThienkt.net .

Đăng nhận xét

0 Nhận xét