Nhatthienkt's Blog Thủ thuật hay

Hướng dẫn xã phường báo cáo tài chính Kho bạc nhà nước bctcnn.vst.mof.gov.vn

Báo cáo tài chính cho KBNN (Tổng Kế toán nhà nước) theo quy định đối với cấp xã phường theo Thông tư 133/2018/TT-BTC hướng dẫn lập Báo cáo tài chính Nhà nước và Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về báo cáo tài chính nhà nước.

Đối với cấp xã, phường, thị trấn báo cáo theo mẫu sau:

Truy cập: https://bctcnn.vst.mof.gov.vn
- Tải phần mềm ký số KbnnSignature

1. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HỆ THỐNG TKT NN 

NSD bấm liên kết “Đăng ký sử dụng” trên thanh chức năng bên trái của hệ thống

NSD nhập thông tin các trường trên màn hình thêm mới với các trường thông tin như sau: (Lưu ý: Các trường có dấu * là trường bắt buộc phải nhập dữ liệu).

Đơn vị sẽ nhận được email thông báo KBNN đã phê duyệt hồ sơ đăng ký và email thông tin tài khoản đăng nhập và mật khẩu của thành viên.

2. Hướng dẫn gửi báo cáo lên CCTT TCNN. 

a. Đăng nhập vào tài khoản Kế toán viên (KTV)

- Nhấp Thêm mới

- Chọn báo cáo file PDF

Xem video:


b. Đăng xuất và đăng nhập vào tài khoản Lãnh đạo (LD)


- Chọn báo cáo phê duyệt gửi KBNN


- Cắm chữ ký số vào và nhấp nút phê duyệt

Bạn sẽ được yêu cầu nhập mã pin chữ ký số. Nhấn OK.
Hệ thống cập nhật trạng thái báo cáo thành “Chờ KBNN nhận báo cáo”.
Thành công sẽ thông báo.
Xem video


Chúc các bạn thành công!

Copy bài viết vui lòng ghi Nguồn: NhatThienkt.net .

Đăng nhận xét

0 Nhận xét