Máy tính tiền bằng VBA Excel

Trong công việc kiểm kê tiền thủ quỹ thường phải phân loại và tính toán tiền quỹ và một công việc khác liên quan đến kiểm tiền. Sẵn sử dụng ...

Bách hóa xanh v1

Trong công việc kiểm kê tiền thủ quỹ thường phải phân loại và tính toán tiền quỹ và một công việc khác liên quan đến kiểm tiền. Sẵn sử dụng bảng tính Excel để tạo 1 tiện ích tính tiền cực kỳ nhỏ gọn và qua bài viết này các bạn sẽ tự thiết kế riêng cho mình một tiện ích tính tiền nhỏ và đẹp.

Máy tính tiền bằng VBA Excel

Nội dung và các bước tiến hành tạo Máy tính tiền bằng VBA Excel

Bước 1: Hiện thị tab developer -  enable developer tab Excel

Tab Developer (Nhà phát triển) cho phép bạn truy cập nhanh vào một số tính năng và chức năng nâng cao hơn có sẵn trong Excel như  Macro, VBA và Bổ trợ. Theo mặc định, tab Nhà phát triển bị ẩn, nhưng việc bỏ qua nó rất nhanh chóng và dễ dàng và tôi đã phác thảo các bước bên dưới.
- Click phải chuột tại vị trị tab trống chọn Customize the Ribbon.
Máy tính tiền bằng VBA Excel
 - Tích chọn Developer như hình dưới
Máy tính tiền bằng VBA Excel
 - Và tab Developer đã sẵn cho bạn dùng
Máy tính tiền bằng VBA Excel

Bước 2: Mở trình soạn VBA (Atl +F11)

- Tạo UserForm

- Vẽ các TextboxLabel và nút điều khiển Combobox

Code VBA

- Bạn phải đặt các textbox

- Nút Cobobox "Tính Toán"

Private Sub CommandButton2_Click()
If Me.txt500 = "" Then Me.txt500 = 0
If Me.txt500 >= 0 Then Me.tongtxt500 = Format(Me.txt500 * 500000, "#,##0")

If Me.txt200 = "" Then Me.txt200 = 0
If Me.txt200 >= 0 Then Me.tongtxt200 = Format(Me.txt200 * 200000, "#,##0")

If Me.txt100 = "" Then Me.txt100 = 0
If Me.txt100 >= 0 Then Me.tongtxt100 = Format(Me.txt100 * 100000, "#,##0")

If Me.txt50 = "" Then Me.txt50 = 0
If Me.txt50 >= 0 Then Me.tongtxt50 = Format(Me.txt50 * 50000, "#,##0")

If Me.txt20 = "" Then Me.txt20 = 0
If Me.txt20 >= 0 Then Me.tongtxt20 = Format(Me.txt20 * 20000, "#,##0")

If Me.txt10 = "" Then Me.txt10 = 0
If Me.txt10 >= 0 Then Me.tongtxt10 = Format(Me.txt10 * 10000, "#,##0")

If Me.txt5 = "" Then Me.txt5 = 0
If Me.txt5 >= 0 Then Me.tongtxt5 = Format(Me.txt5 * 5000, "#,##0")

If Me.txt2 = "" Then Me.txt2 = 0
If Me.txt2 >= 0 Then Me.tongtxt2 = Format(Me.txt2 * 2000, "#,##0")

If Me.txt1 = "" Then Me.txt1 = 0
If Me.txt1 >= 0 Then Me.tongtxt1 = Format(Me.txt1 * 1000, "#,##0")

If Me.txt005 = "" Then Me.txt005 = 0
If Me.txt005 >= 0 Then Me.tongtxt05 = Format(Me.txt005 * 500, "#,##0")

Me.txt_tongcong = Format(Me.txt500 * 500000 + Me.txt200 * 200000 _
+ Me.txt100 * 100000 + Me.txt50 * 50000 + Me.txt20 * 20000 _
+ Me.txt10 * 10000 + Me.txt5 * 5000 + Me.txt2 * 2000 _
+ Me.txt1 * 1000 + Me.txt005 * 500, "#,##0VND")

End Sub

- Nút Cobobox "Thoát"

Private Sub cbx_thoat_Click()
Unload MAYTINHTIEN
End Sub

- Chỉ cho phép nhập dữ liệu là số

'chi nhan du lieu la so
Private Sub txt500_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If KeyAscii > Asc("9") Or KeyAscii < Asc("0") Then
        If KeyAscii = Asc("-") Then
            If InStr(1, Me.txt500.Text, "-") > 0 Or _
               Me.txt500.SelStart > 0 Then KeyAscii = 0
        ElseIf KeyAscii = Asc(".") Then
            If InStr(1, Me.txt500.Text, ".") > 0 Then KeyAscii = 0
        Else
            KeyAscii = 0
        End If
    End If
End Sub

Private Sub txt200_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If KeyAscii > Asc("9") Or KeyAscii < Asc("0") Then
        If KeyAscii = Asc("-") Then
            If InStr(1, Me.txt200.Text, "-") > 0 Or _
               Me.txt200.SelStart > 0 Then KeyAscii = 0
        ElseIf KeyAscii = Asc(".") Then
            If InStr(1, Me.txt200.Text, ".") > 0 Then KeyAscii = 0
        Else
            KeyAscii = 0
        End If
    End If
End Sub

Private Sub txt100_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If KeyAscii > Asc("9") Or KeyAscii < Asc("0") Then
        If KeyAscii = Asc("-") Then
            If InStr(1, Me.txt100.Text, "-") > 0 Or _
               Me.txt100.SelStart > 0 Then KeyAscii = 0
        ElseIf KeyAscii = Asc(".") Then
            If InStr(1, Me.txt100.Text, ".") > 0 Then KeyAscii = 0
        Else
            KeyAscii = 0
        End If
    End If
End Sub

Private Sub txt50_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If KeyAscii > Asc("9") Or KeyAscii < Asc("0") Then
        If KeyAscii = Asc("-") Then
            If InStr(1, Me.txt50.Text, "-") > 0 Or _
               Me.txt50.SelStart > 0 Then KeyAscii = 0
        ElseIf KeyAscii = Asc(".") Then
            If InStr(1, Me.txt50.Text, ".") > 0 Then KeyAscii = 0
        Else
            KeyAscii = 0
        End If
    End If
End Sub

Private Sub txt20_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If KeyAscii > Asc("9") Or KeyAscii < Asc("0") Then
        If KeyAscii = Asc("-") Then
            If InStr(1, Me.txt20.Text, "-") > 0 Or _
               Me.txt20.SelStart > 0 Then KeyAscii = 0
        ElseIf KeyAscii = Asc(".") Then
            If InStr(1, Me.txt20.Text, ".") > 0 Then KeyAscii = 0
        Else
            KeyAscii = 0
        End If
    End If
End Sub

Private Sub txt10_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If KeyAscii > Asc("9") Or KeyAscii < Asc("0") Then
        If KeyAscii = Asc("-") Then
            If InStr(1, Me.txt10.Text, "-") > 0 Or _
               Me.txt10.SelStart > 0 Then KeyAscii = 0
        ElseIf KeyAscii = Asc(".") Then
            If InStr(1, Me.txt10.Text, ".") > 0 Then KeyAscii = 0
        Else
            KeyAscii = 0
        End If
    End If
End Sub

Private Sub txt5_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If KeyAscii > Asc("9") Or KeyAscii < Asc("0") Then
        If KeyAscii = Asc("-") Then
            If InStr(1, Me.txt5.Text, "-") > 0 Or _
               Me.txt5.SelStart > 0 Then KeyAscii = 0
        ElseIf KeyAscii = Asc(".") Then
            If InStr(1, Me.txt5.Text, ".") > 0 Then KeyAscii = 0
        Else
            KeyAscii = 0
        End If
    End If
End Sub

Private Sub txt2_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If KeyAscii > Asc("9") Or KeyAscii < Asc("0") Then
        If KeyAscii = Asc("-") Then
            If InStr(1, Me.txt2.Text, "-") > 0 Or _
               Me.txt2.SelStart > 0 Then KeyAscii = 0
        ElseIf KeyAscii = Asc(".") Then
            If InStr(1, Me.txt2.Text, ".") > 0 Then KeyAscii = 0
        Else
            KeyAscii = 0
        End If
    End If
End Sub

Private Sub txt1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If KeyAscii > Asc("9") Or KeyAscii < Asc("0") Then
        If KeyAscii = Asc("-") Then
            If InStr(1, Me.txt1.Text, "-") > 0 Or _
               Me.txt1.SelStart > 0 Then KeyAscii = 0
        ElseIf KeyAscii = Asc(".") Then
            If InStr(1, Me.txt1.Text, ".") > 0 Then KeyAscii = 0
        Else
            KeyAscii = 0
        End If
    End If
End Sub

Private Sub txt005_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If KeyAscii > Asc("9") Or KeyAscii < Asc("0") Then
        If KeyAscii = Asc("-") Then
            If InStr(1, Me.txt005.Text, "-") > 0 Or _
               Me.txt005.SelStart > 0 Then KeyAscii = 0
        ElseIf KeyAscii = Asc(".") Then
            If InStr(1, Me.txt005.Text, ".") > 0 Then KeyAscii = 0
        Else
            KeyAscii = 0
        End If
    End If
End Sub

Tạo nút gọi máy tính tiền

Máy tính tiền bằng VBA Excel

Vậy là xong, chúc các bạn thành công!
Bách hóa xanh v2

COMMENTS

BLOGGER
Tặng 200 suất học bổng 2 tỷ
Tên

4K video,2,Access,2,Adobe After Effects CS6,1,Android,4,AOMEI,1,app,2,âm nhạc,2,Bạn cần biết,2,blogspot,60,Ca Nhạc,4,Dcom 3G,5,Dell,2,Dịch vụ Mobile,2,Diệt Virut,9,Download,1,Driver,7,Easy Duplicate Finder,1,EFFECTS AEGISUB,1,Excel,51,Facebook,23,fake IP miễn phí,1,FPT,2,Góc Giải Trí,4,Góc Học Tập,2,Hack Tài Liệu,6,HP Scan,1,HTKK 3.8.5,1,idm,1,Internet,27,Internet Download Manager,10,Internet Tips,85,karaoke,1,Kê khai thuế,1,Kế Toán,43,Kiếm Tiền Online,13,Kiến Thức - Linh Tinh,4,Kinh nghiệm,2,LAN,1,Lenovo,1,Man,1,Mẹo Điện thoại,23,Mẹo Office,5,Mẹo vặt,10,Mẹo Windows,63,Misabamboo,17,Mobiistar,2,nhạc,1,Nokia,16,NT_Leng_teng,6,Office,17,Office 2007,2,Office 2010,1,Office 2016,2,Office 2019,1,OPPO,6,Paypal,1,Phần Mềm,15,Phần mềm hay,35,PHIM,18,Phim Nhạc,14,Photodex Proshow Producer,1,QLTS.VN,1,Rufus Downloads,1,Samsung,42,SEO,1,Skype online,1,sức khỏe,1,Tài chính,1,Tải nhạc,1,tailieu.vn,1,Tâm sự,3,Test IQ,1,theme blogspot,9,Thủ thuật hay,7,Thủ Thuật Windows 7,2,Thủ Thuật Windows 8/8.1,8,Tiện ích Windows,37,Tiêu dùng,1,Tin tức IT,14,tối ưu máy tính,2,usb,1,Ứng dụng - app,16,VBA,2,WAN,1,Windows 10,37,windows 7,1,windows 8.1,2,Windows Tips,6,Word,28,
ltr
item
Nhatthienkt's Blog Thủ thuật hay: Máy tính tiền bằng VBA Excel
Máy tính tiền bằng VBA Excel
https://1.bp.blogspot.com/-NrTg-admf6s/XRlqXS5GD6I/AAAAAAAAACY/yP_jzK92UPA6Eaxhuoj0J-w70ct4WX42QCLcBGAs/s640/Screenshot_1.png
https://1.bp.blogspot.com/-NrTg-admf6s/XRlqXS5GD6I/AAAAAAAAACY/yP_jzK92UPA6Eaxhuoj0J-w70ct4WX42QCLcBGAs/s72-c/Screenshot_1.png
Nhatthienkt's Blog Thủ thuật hay
https://www.nhatthienkt.net/2019/07/may-tinh-tien-bang-vba-excel.html
https://www.nhatthienkt.net/
https://www.nhatthienkt.net/
https://www.nhatthienkt.net/2019/07/may-tinh-tien-bang-vba-excel.html
true
7376152273705472137
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy