Nhatthienkt's Blog Thủ thuật hay

Code làm mờ hình ảnh khi rê chuột vào [thủ thuật blogspot]

Sưu tầm: Đoạn code dưới đây sẽ giúp các bạn trang trí trang blog của mình bằng cách làm mờ hình ảnh, tuy nhiên hình ảnh sẽ hiện thị nguyên bản gốc khi rê con chuột vào hình ảnh.

Đây là đoạn code


<img onmouseover="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"
onmouseout="this.style.opacity=0.4;this.filters.alpha.opacity=40" style="opacity:0.4;filter:alpha(opacity=40)" src="Link ảnh"/>


Copy bài viết vui lòng ghi Nguồn: NhatThienkt.net .

Đăng nhận xét

0 Nhận xét