Nhatthienkt's Blog Thủ thuật hay

Bật chế độ nhà phát triền trên Samsung Galaxy J5

Để bật chế độ nhà phát triền trên Samsung Galaxy J5, bạn thao tác như sau:

- Chọn Cài đặt từ màn hình ứng dụng

Bật chế độ nhà phát triền trên Samsung Galaxy J5Vài cài đặt

- Chọn Thông tin thiết bị

Bật chế độ nhà phát triền trên Samsung Galaxy J5Chọn Thông tin thiết bị

- Chọn Số hiệu bảo tạo

Bật chế độ nhà phát triền trên Samsung Galaxy J5Chọn Số hiệu bảo tạo

- Tiếp tục chọn Số hiệ bản tạo cho đủ 7 lần

Bật chế độ nhà phát triền trên Samsung Galaxy J5Tiếp tục chọn Số hiệ bản tạo cho đủ 7 lần

- Thông báo đã bật chế độ nhà phát triển

Bật chế độ nhà phát triền trên Samsung Galaxy J5Thông báo đã bật chế độ nhà phát triển

- Quay lại menu Cài đặt sẽ có thêm mục Cài đặt cho nhà phát triển

Bật chế độ nhà phát triền trên Samsung Galaxy J5Cài đặt sẽ có thêm mục Cài đặt cho nhà phát triển

- Vào chế độ nhà phát triển để bật các tính năng mong muốn, thường bật USB debug

Bật chế độ nhà phát triền trên Samsung Galaxy J5
Chế độ nhà phát triển để bật các tính năng mong muốn
Chúc bạn thành công.
(nguồn: thegioididong.)

Copy bài viết vui lòng ghi Nguồn: NhatThienkt.net .

Đăng nhận xét

0 Nhận xét