Nhatthienkt's Blog Thủ thuật hay

File Excel dự toán Kinh phí công đoàn thiết lập sẵn công thức

ads 1
Về hướng dẫn lập dự toán kinh phí công đoàn cơ sở được quy định tại Số: 1780/QĐ-TLĐ ngày 26 tháng 10 năm 2017, xem  và tải về ở đây

File Excel dự toán Kinh phí công đoàn thiết lập sẵn công thức

File Excel dự toán Kinh phí công đoàn thiết lập sẵn công thức
Link tải: File Excel dự toán Kinh phí công đoàn
ads2

Copy bài viết vui lòng ghi Nguồn: NhatThienkt.net .

Đăng nhận xét

0 Nhận xét