Nhatthienkt's Blog Thủ thuật hay

Biểu mẫu quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

Biểu mẫu quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính từ mẫu số 60 đến 70.
Biểu mẫu quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

Link tải: https://drive.google.com/open?id=0B7Dt6C5KW6kRN3E1ZFdNTmw2M

Copy bài viết vui lòng ghi Nguồn: NhatThienkt.net .

Đăng nhận xét

0 Nhận xét