Nhatthienkt's Blog Thủ thuật hay

Driver máy in Cannon 2900/2900b 32bit/64bit

1. Driver máy in Cannon 2900/2900b 32bit

- Cập nhật: 17/7/2015
- Issue Number : 0900785701
 [Windows 32bit] LBP2900/2900B CAPT Printer Driver (R1.50 Ver.3.30)

2. Driver máy in Cannon 2900/2900b 64bit

- Cập nhật: 14/4/2017
- Issue Number : 0100278201
[Windows 64bit] LBP2900/2900B CAPT Printer Driver (R1.50 Ver.3.30)

3. Driver máy in Cannon 2900/2900b 64bit dành cho Win 98/ME

- Cập nhật: 8/12/2011
- Issue Number : 0100183001
Canon Advanced Printing Technology for Canon LBP2900B R1.02 Ver.1.02 (Windows 98/Me)

Driver máy in Cannon 2900/2900b 32bit/64bit
(Nếu link bị hỏng vui lòng

Copy bài viết vui lòng ghi Nguồn: NhatThienkt.net .

Đăng nhận xét

0 Nhận xét