Nhatthienkt's Blog Thủ thuật hay

Tạo đường gạch chéo Excel 2016 - Tạo bảng thời khóa biểu

Thủ thuật Excel - Hướng dẫn các bạn tạo đường gạch chéo đơn giản trong Excel để tạo một bảng thời khóa biểu hoặc một bảng biểu đơn giản với Excel.
Xem ví dụ dưới đây.
Tạo đường gạch chéo Excel 2016 - Tạo bảng thời khóa biểu
Tạo đường gạch chéo như ví dụ trên đây với thuộc tính More Border
Ví dụ thực hiện trên Excel 2016, các phiên bản khác làm tương tự.

Bước 1: Tạo một bảng biểu đơn giản như ví dụ trên.

Bước 2: Tạo đường gạch chéo tạo ô A4

- Kéo ô A4 có độ cao phù hợp (ví dụ ta kéo nó có độ rộng và độ cao Row Height =  40, độ rộng Column Width = 15)
Tạo đường gạch chéo Excel 2016 - Tạo bảng thời khóa biểu

- Tiếp theo Tại vị trí A4 ta vào More Border chọn gạch chéo
Tạo đường gạch chéo Excel 2016 - Tạo bảng thời khóa biểu
- Chọn gạch chéo
Tạo đường gạch chéo Excel 2016 - Tạo bảng thời khóa biểu
- Ta được kết quả
Tạo đường gạch chéo Excel 2016 - Tạo bảng thời khóa biểu

- Nhập thông tin cho ô tạo gạch chéo


  • [1]  Tại ô A4: Ta bấm Wrap Text để tạo chữ vừa ô
  • [2]  Khéo léo tạo các khoảng cách giữa Thứ Môn 

Tạo đường gạch chéo Excel 2016 - Tạo bảng thời khóa biểu
Đơn giản vậy thôi, chúc các bạn thành công!

Copy bài viết vui lòng ghi Nguồn: NhatThienkt.net .

Đăng nhận xét

0 Nhận xét