Chia sẻ theme (Google AMP) Accelerated Mobile Pages blogspot - mượt mà, tối ưu , best SEO
/ lúc / 8 bình luận
Ra mắt Văn phòng IT - trang chia sẻ nghiệp vụ văn phòng và kế toán. Click xem ngay!

AMP - Accelerated Mobile Pages: AMP là một cách để xây dựng trang web tối ưu, load nhanh như trang web tĩnh phù hợp trên mọi thiết bị, đặc biệt nó được xem là tối ưu cho thiết bị di động. AMP trong hành động bao gồm ba phần khác nhau:

 • AMP HTML là HTML với một số hạn chế đối với hiệu suất đáng tin cậy và một số phần mở rộng để xây dựng nội dung phong phú hơn HTML cơ bản. 
 • Các AMP JS thư viện đảm bảo nhanh chóng vẽ của các trang HTML AMP. 
 • Các AMP cache của Google có thể được sử dụng để phục vụ lưu trữ vào các trang HTML AMP
Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu thêm tại trang: https://www.ampproject.org

Chia sẻ Theme blogspot chuẩn Google AMP của tác giả Kompi Ajaib


  XEM DEMO                                     LINK DOWNLOAD

Theme mình chia sẻ đã được tối ưu:

 • SEO
 • ADS GOOGLE ADSENSE
 • FACEBOOK COMMENT
 • EDIT FOOTER COPYRIGHT

Hướng dẫn sử dụng

1. SEO

Bạn tìm đến đoạn dưới đây và thay đổi theo blog của bạn

<!-- SEO by NHATTHIENKT.NET -->
<link href='http://nhatthiemkt.net' hreflang='vi-vn' rel='alternate'/>
<meta content='561754050673848' property='fb:app_id'/> 
<meta content='100001822631280' property='fb:admins'/>
<meta content='website' property='og:type'/>
<meta content='https://www.facebook.com/561754050673848/' property='article:publisher'/>
<meta content='https://www.facebook.com/100001822631280/' property='article:author'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<title><data:blog.pageName/></title>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
<title><data:blog.pageName/></title>
<meta content='nhatthienkt blog Thủ thuật hay Trang chia sẻ hướng dẫn sử dụng máy tính, internet, blogspot, điện thoại và góc thư giản vui vẻ' name='description'/>
<meta expr:content='data:blog.searchLabel + &quot;, &quot; + data:blog.title + &quot;, Thủ thuật blogspot, Phần Mềm, nhatthienkt, thu thuat internet, thu thuat hay, su dung dcom 3g viettel, lay link tailieu.vn, getlink free, phan mem hot nhat, phan mem tien ich, phan mem van phong, office 2007, office 2003, office 2010, office 2013, thu thuat word 2013, software free, thu thuat idm, phan mem windows 8, thu thuat windows 8.1, thu thuat windows 7, thu thuat windows 10,thu thuat blogspot, thu thuat samsung galaxy trend, samsung galaxy trend hay nhat, cai dat nokia, cai dat samsung galaxy trend, be khoa dien thoai, be mat khau nokia , lumia, be mat khau samsung galaxy,.., Blogspot, Blogger,...&quot;' name='keywords'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
<meta content='website' property='og:type'/>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' property='og:title'/>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='og:description'/>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
<meta content='http://lh4.googleusercontent.com/-AsAU5jtCMAI/V--PAVTUFWI/AAAAAAAALOo/76eC4QofkmkY2DTaYjTCPfY2akEGOjtYQCK4B/s1600/bt.png' property='og:image'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
<title><data:blog.pageName/></title>
</b:if>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' itemprop='image'/>
</b:if>
<meta content='data:blog.pageName' property='og:site_name'/>
<meta content='article' property='og:type'/>
</b:if>


  <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
 
   <meta content='index, follow' name='robots'/>
 <link expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl' hreflang='vi-vn' rel='alternate'/>
  </b:if>
  <b:if cond='data:blog.pageTitle == data:blog.title'>
   <title><data:blog.title/></title>
   <b:else/>
   <title><data:blog.pageName/> | <data:blog.title/></title>
  </b:if>
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
   <meta content='noindex, nofollow' name='robots'/>
  <link expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl' hreflang='vi-vn' rel='alternate'/>
   <b:else/>
   <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
    <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
    </b:if>
    <b:else/>
    <b:if cond='data:blog.pageTitle != data:blog.title'>
     <b:if cond='data:blog.metaDescription != &quot;&quot;'>
      <meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
      <b:else/>
      <meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;. &quot; + data:blog.pageName + &quot; - Một bài viết hay, hữu ích cho mọi người từ &quot; + data:blog.title' name='description'/>
     </b:if>
    <meta content='index, follow' name='robots'/>
    </b:if>
   </b:if>
   <b:else/>
   <b:if cond='data:blog.searchLabel'>
    <meta expr:content='&quot;Tất cả thông tin về &quot; + data:blog.searchLabel' name='description'/>
    <meta content='index, follow' name='robots'/>
   </b:if>
  </b:if>
 <meta content='http://www.nhatthienkt.net' property='og:url'/>
 <meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
  <meta content='width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1' name='viewport'/>
  <meta content='vi_VN' property='og:locale'/>
  <link href='/favicon.ico' rel='icon' type='image/x-icon'/>
  <link href='https://plus.google.com/+Nguy%E1%BB%85nNh%E1%BA%ADtThi%C3%AAn/posts' rel='publisher'/>
  <link href='https://plus.google.com/+Nguy%E1%BB%85nNh%E1%BA%ADtThi%C3%AAn/about' rel='author'/>
  <link href='https://plus.google.com/+NguyễnNhậtThiên' rel='me'/>
  <meta content='GOOGLE-WEBMASTER-CODE' name='google-site-verification'/>
  <meta content='4C08B0F6A33AB089A71058D280F155EA' name='msvalidate.01'/>
  <meta content='IE=edge,chrome=1' http-equiv='X-UA-Compatible'/>
  <meta content='2_J8CSdTneeU6b-Ag1cM7IUAhtQ' name='alexaVerifyID'/>
  <meta content='4f152bc03761c1bf42b62adb0626f139' name='p:domain_verify'/>
  <meta content='Sylhet, Bangladesh' name='geo.placename'/>
  <meta content='Nguyễn Nhật Thiên' name='Author'/>
  <meta content='https://www.facebook.com/100001822631280' property='article:author'/>
  <meta content='https://www.facebook.com/nhatthienkts' property='article:publisher'/>
  <meta content='@nhatthienkt' name='twitter:site'/>
  <meta content='@nhatthienkt' name='twitter:creator'/>
  <meta content='general' name='rating'/>
  <meta content='id' name='geo.country'/>
  <meta content='1 days' name='revisit-after'/>
  <meta content='Vietnamese' name='geo.placename'/>
  <meta content='vi' http-equiv='content-language'/>
  <b:include data='blog' name='google-analytics'/>
 <meta expr:content='data:blog.pageTitle' itemprop='name'/>
  <!-- END SEO by NHATTHIENKT.NET -->

2. QUẢNG CÁO


- Vị trí ADS 1: Quảng cáo 728x90, tuy nhiên nó tự động co giản theo màn hình thiết bị, rất tuyệt vời.
Tìm đến đoạn
<amp-ad data-ad-client='ca-pub-9094258759858825' data-ad-slot='1396316392' height='90' layout='responsive' type='adsense' width='728'>
 </amp-ad>
- Vị trí ADS 2: Quảng cáo 250x250 trong bài viết 

<amp-ad data-ad-client='ca-pub-9094258759858825' data-ad-slot='9965887190' height='250' layout='responsive' type='adsense' width='250'>
</amp-ad>
- Vị trí cuối bài viết: Tìm đến đoạn dưới đây và chèn quảng cáo vào dưới nó.

<!-- Show Ads Below Post Title -->

Thay đổi các phần bôi màu thành Tài khoản của bạn.

3. Thay đổi tài khoản comment Disqus

div class='disqus-comments' id='disqus_comments'>
<amp-iframe expr:src='&quot;https://cdn.rawgit.com/KompiAjaib/kompi-html/master/disqus_amp2.html?shortname=nhatthienkt&amp;url=&quot; + data:blog.canonicalUrl' frameborder='0' height='300' layout='responsive' resizable='resizable' sandbox='allow-scripts allow-same-origin allow-modals allow-popups' width='600'>
<div aria-label='Disqus Comments' overflow='' role='button' tabindex='0'>Disqus Comments</div>
</amp-iframe>
</div>
Hãy chia sẻ theme này nếu bạn cũng thích nó.
- Theme bản gốc: 
LINK tải

BÌNH LUẬN VỀ BÀI VIẾT (8)

b oi cho minh hoi phan recnet post lam ntn vay

TRẢ LỜI
avatar
Nguyễn Nhật Thiên

Bạn tạo widgets Recent post như một theme blogspot bình thường. Cái này đơn giản mà.

TRẢ LỜI

Có cách nào sửa từ theme sẵn có sang AMP không bạn?

TRẢ LỜI
avatar
Nguyễn Nhật Thiên

Có nhưng không hoàn hảo làm cho vui với google index thôi, chỉ cần bạn thêm cấu trúc như sau.
<html amp='amp' b:defaultwidgetversion='2' b:layoutsVersion='3' b:version='2' class='v2' expr:dir='data:blog.languageDirection'

TRẢ LỜI
avatar
Nguyễn Nhật Thiên

Và còn thêm trước thẻ <head>
<style amp-boilerplate='amp-boilerplate'>body{-webkit-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-moz-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-ms-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both}@-webkit-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-moz-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-ms-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-o-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}</style><noscript><style amp-boilerplate='amp-boilerplate'>body{-webkit-animation:none;-moz-animation:none;-ms-animation:none;animation:none}</style></noscript>
<script async='async' src='https://cdn.ampproject.org/v0.js'/>

TRẢ LỜI

Trang này của bạn có phải AMP không?

TRẢ LỜI

Trang này của bạn có phải AMP không, mình kiểm tra trang AMP bằng cách nào?

TRẢ LỜI

Hi Mr. THiên
HI Mr. Thiên,

Blogger mình bị lỗi phần "main-top-manualslide" khi mình " vô tình đụng vào phần bố cục

Phúc có gửi email cho Mr. Thiên nhờ giúp đỡ.
Cám ơn nhiều.
Mr. Phúc

TRẢ LỜI

THAM GIA TRANH TOP BÌNH LUẬN NGAY!

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy).

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Bạn có thể dùng ảnh động hoặc mã hóa code HTML để bình luận.