Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp
/ lúc / 0 bình luận
Ra mắt Văn phòng IT - trang chia sẻ nghiệp vụ văn phòng và kế toán. Click xem ngay!
Nhatthienkt.net -   Sam Archer có một bài viết chia sẻ về theme (bộ giao diện) cực đẹp, đã mắt trên Windows 10 trên Geek Cosmos, bạn sẽ thấy máy tính của bạn trong thú vị, lạ mắt qua những bộ theme này.
Lưu ý: Những thay đổi này yêu cầu khởi động lại máy tính và bạn cần đọc bài viết Hướng dẫn cài đặt bộ theme từ bên thứ 3 trên Windows 10 trước khi thực hiện thay đổi giao diện Windows 10 để trách những lỗi xảy ra nếu có. 

Dash

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

Oxford


UNITY 2016

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp


Flattastic

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

Metro X

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

Hover Dark Aero

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

Yosemite Dark & Light

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp


Ceti

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

Void

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

Aero 7

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

Steam VS

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

Penumbra 10

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

NUXV

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

Hastpy

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

Slave

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

FFox

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

nome

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp


Diversityx VS

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp


THAM GIA TRANH TOP BÌNH LUẬN NGAY!

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy).

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Bạn có thể dùng ảnh động hoặc mã hóa code HTML để bình luận.