Nhatthienkt's Blog Thủ thuật hay

Hướng dẫn xóa Created By Sora Templates and My Blogger Themes 2015

nhatthienkt.net - "Created By Sora Templates and My Blogger Themes" là một dòng xuất hiện cuối những theme blogger, nó là bản quyền bởi người làm theme này. Chúng được mã hóa dạng HEX nên bạn rất khó thay đổi hoặc xóa nó đi. Tuy nhiên ta vẫn có cách thay đổi hoặc xóa nó đi bằng thủ thuật nhỏ sau.
- Trước tiên mình muốn nói việc xóa đi bản quyền nhà xuất bản theme là không tốt cho lắm, tuy nhiên dưới sự khắc khe tài chính và cả sự dòm ngó của Google thì bạn có thể suy nghĩ lại, có nên xóa bản quyền hay không.
- Thực ra mỗi theme miễn phí đều được viết sẵn bản quyền dạng như trên, chúng có cả link trỏ về trang chủ theme và việc xóa nó có thể làm chuyển hướng site sang trang chủ của theme. Đó là với những theme không sử dụng HEX mã hóa, còn site sử HEX để mã hóa thành chuỗi . 
..\x6D\x79\x62\x6C\x6F\x67\x67\x65\x72\x74\x68\x65\x6D\x6x73... thì bạn có thể sử dụng cách này.

Bước 1: Vào chỉnh sửa theme, tìm kiếm CDATA, bấm Ctrl + F để tìm cho nhanh. Khi đó sẽ có rất nhiều đoạn như vậy. Như hình dưới

Hướng dẫn xóa Created By Sora Templates and My Blogger Themes 2015
Bạn hãy tìm và copy từng đoạn để thử
ví dụ có đoạn
var _0xdc81=["\x35\x20\x45\x28\x6C\x2C\x30\x29\x7B\x69\x20\x31\x3D\x47\x3B\x69\x20\x33\x3D\x46\x3B\x6D\x3D\x27\x3C\x72\x20\x44\x3D\x22\x27\x2B\x31\x2B\x27\x22\x20\x43\x3D\x22\x27\x2B\x33\x2B\x27\x22\x20\x42\x3D\x22\x27\x2B\x6C\x2E\x62\x28\x27\x2F\x41\x2D\x63\x2F\x27\x2C\x27\x2F\x77\x27\x2B\x31\x2B\x27\x2D\x68\x27\x2B\x33\x2B\x27\x2D\x63\x2F\x27\x29\x2B\x27\x22\x20\x7A\x3D\x22\x27\x2B\x30\x2E\x62\x28\x2F\x22\x2F\x67\x2C\x22\x22\x29\x2B\x27\x22\x20\x38\x3D\x22\x27\x2B\x30\x2E\x62\x28\x2F\x22\x2F\x67\x2C\x22\x22\x29\x2B\x27\x22\x2F\x3E\x27\x3B\x6E\x28\x30\x21\x3D\x22\x22\x29\x6F\x20\x6D\x3B\x79\x20\x6F\x22\x22\x7D\x24\x28\x78\x29\x2E\x73\x28\x35\x28\x29\x7B\x24\x28\x27\x23\x66\x27\x29\x2E\x74\x28\x22\x75\x20\x76\x20\x3C\x61\x20\x39\x3D\x27\x37\x3A\x2F\x2F\x6B\x2E\x6A\x2E\x36\x2F\x27\x20\x65\x3D\x27\x64\x27\x20\x71\x3D\x27\x70\x27\x20\x38\x3D\x27\x34\x20\x32\x27\x3E\x48\x20\x32\x3C\x2F\x61\x3E\x20\x49\x20\x3C\x61\x20\x39\x3D\x27\x37\x3A\x2F\x2F\x4A\x2E\x36\x2F\x27\x20\x65\x3D\x27\x64\x27\x20\x71\x3D\x27\x70\x27\x20\x38\x3D\x27\x34\x20\x32\x27\x3E\x4B\x20\x34\x20\x4C\x3C\x2F\x61\x3E\x22\x29\x3B\x4D\x28\x35\x28\x29\x7B\x6E\x28\x21\x24\x28\x27\x23\x66\x3A\x4E\x27\x29\x2E\x4F\x29\x50\x2E\x51\x2E\x39\x3D\x27\x37\x3A\x2F\x2F\x6B\x2E\x6A\x2E\x36\x2F\x27\x7D\x2C\x52\x29\x7D\x29\x3B","\x7C","\x73\x70\x6C\x69\x74","\x70\x6F\x73\x74\x5F\x74\x69\x74\x6C\x65\x7C\x69\x6D\x61\x67\x65\x5F\x77\x69\x64\x74\x68\x7C\x54\x65\x6D\x70\x6C\x61\x74\x65\x73\x7C\x69\x6D\x61\x67\x65\x5F\x68\x65\x69\x67\x68\x74\x7C\x42\x6C\x6F\x67\x67\x65\x72\x7C\x66\x75\x6E\x63\x74\x69\x6F\x6E\x7C\x63\x6F\x6D\x7C\x68\x74\x74\x70\x7C\x74\x69\x74\x6C\x65\x7C\x68\x72\x65\x66\x7C\x7C\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65\x7C\x7C\x64\x6F\x66\x6F\x6C\x6C\x6F\x77\x7C\x72\x65\x6C\x7C\x6D\x79\x63\x6F\x6E\x74\x65\x6E\x74\x7C\x7C\x7C\x76\x61\x72\x7C\x73\x6F\x72\x61\x74\x65\x6D\x70\x6C\x61\x74\x65\x73\x7C\x77\x77\x77\x7C\x69\x6D\x61\x67\x65\x5F\x75\x72\x6C\x7C\x69\x6D\x61\x67\x65\x5F\x74\x61\x67\x7C\x69\x66\x7C\x72\x65\x74\x75\x72\x6E\x7C\x5F\x62\x6C\x61\x6E\x6B\x7C\x74\x61\x72\x67\x65\x74\x7C\x69\x6D\x67\x7C\x72\x65\x61\x64\x79\x7C\x68\x74\x6D\x6C\x7C\x43\x72\x65\x61\x74\x65\x64\x7C\x42\x79\x7C\x7C\x64\x6F\x63\x75\x6D\x65\x6E\x74\x7C\x65\x6C\x73\x65\x7C\x61\x6C\x74\x7C\x73\x37\x32\x7C\x73\x72\x63\x7C\x68\x65\x69\x67\x68\x74\x7C\x77\x69\x64\x74\x68\x7C\x62\x70\x5F\x74\x68\x75\x6D\x62\x6E\x61\x69\x6C\x5F\x72\x65\x73\x69\x7A\x65\x7C\x31\x39\x30\x7C\x33\x30\x30\x7C\x53\x6F\x72\x61\x7C\x61\x6E\x64\x7C\x6D\x79\x62\x6C\x6F\x67\x67\x65\x72\x74\x68\x65\x6D\x65\x73\x7C\x4D\x79\x7C\x54\x68\x65\x6D\x65\x73\x7C\x73\x65\x74\x49\x6E\x74\x65\x72\x76\x61\x6C\x7C\x76\x69\x73\x69\x62\x6C\x65\x7C\x6C\x65\x6E\x67\x74\x68\x7C\x77\x69\x6E\x64\x6F\x77\x7C\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E\x7C\x33\x30\x30\x30","","\x66\x72\x6F\x6D\x43\x68\x61\x72\x43\x6F\x64\x65","\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65","\x5C\x77\x2B","\x5C\x62","\x67"];eval(function(_0x936fx1,_0x936fx2,_0x936fx3,_0x936fx4,_0x936fx5,_0x936fx6){_0x936fx5=function(_0x936fx3){return (_0x936fx3<_0x936fx2?_0xdc81[4]:_0x936fx5(parseInt(_0x936fx3/_0x936fx2)))+((_0x936fx3=_0x936fx3%_0x936fx2)>35?String[_0xdc81[5]](_0x936fx3+29):_0x936fx3.toString(36))};if(!_0xdc81[4][_0xdc81[6]](/^/,String)){while(_0x936fx3--){_0x936fx6[_0x936fx5(_0x936fx3)]=_0x936fx4[_0x936fx3]||_0x936fx5(_0x936fx3)};_0x936fx4=[function(_0x936fx5){return _0x936fx6[_0x936fx5]}];_0x936fx5=function(){return _0xdc81[7]};_0x936fx3=1;};while(_0x936fx3--){if(_0x936fx4[_0x936fx3]){_0x936fx1=_0x936fx1[_0xdc81[6]]( new RegExp(_0xdc81[8]+_0x936fx5(_0x936fx3)+_0xdc81[8],_0xdc81[9]),_0x936fx4[_0x936fx3])}};return _0x936fx1;}(_0xdc81[0],54,54,_0xdc81[3][_0xdc81[2]](_0xdc81[1]),0,{}));


Bước 2: Hãy truy cập trang http://ddecode.com/hexdecoder và dán code trên vào khung có sẵn rồi bấm nút Docede      

- Dò tìm ở mục Decoded results có Sora Templates and My Blogger Themes thì đúng là đoạn code mã hóa HEX chứa dùng bản quyền trên.
Hướng dẫn xóa Created By Sora Templates and My Blogger Themes 2015
Việc của bạn là quay lại blogger để xóa nó đi, chỉ được xóa trong khoảng 2 thẻ
      //]]> ......    
     ...... //<![CDATA[
tức là xóa từ
</script>
  ...........
    <script type='text/javascript'>
Hướng dẫn xóa Created By Sora Templates and My Blogger Themes 2015

Bước 3: Lưu lại theme và kiểm tra thành quả.

Trường hợp bạn muốn thay đổi từng dòng chữ Sora Templates and My Blogger Themes thành cá nhân web của bạn, thì làm theo các bước sau.

- Như bước 3 ta tìm ra dòng chữ Sora Templates and My Blogger Themes nhưng nó lại có dạng Sora|and|mybloggerthemes bạn phải giả mã HEX để thay thế. Cũng không quá khó.
- Đầu tiên bạn tìm từng cái một. Hãy copy sang Word để dể tìm và thay thế.
Ví dụ tôi muôn thay chữ mybloggerthemes thành nhatthienkt làm như sau
Copy mybloggerthemes khung chuyển đổi bấm Hex Encode! khi đó bạn sẽ nhận được 1 đoạn như sau 6D79626C6F676765727468656D6573
+ Bạn hãy thêm \x sau 2 ký tự của đoạn vừa tìm được, như vậy
 6D79626C6F676765727468656D6573
sẽ được viết thành .
\x6D\x79\x62\x6C\x6F\x67\x67\x65\x72\x74\x68\x65\x6D\x65\x73  (đây là đoạn 1)
+ Bạn tiến hành mã hóa chữ mã hóa để thay thê, như mình mã hóa nhatthienkt bằng cách quay lại trang http://www.convertstring.com/vi/EncodeDecode/HexEncode. Nhập chữ nhatthienkt và nhận được đoạn 
6E686174746869656E6B74
tiếp đến ta lại thêm \x vào nó thành 
6E\x68\x61\x74\x74\x68\x69\x65\x6E\x6B\x74   (đây là đoạn 2)
+ Thực hiện thay thế, Hãy tìm trong theme có đoạn như Đoạn 1 và thay chúng thành Đoạn 2, cứ làm như vậy cho các chữ khác. Cuối cùng lưu lại theme và khiểm tra kết quả.
Chúc các bạn thành công!

Copy bài viết vui lòng ghi Nguồn: NhatThienkt.net .

Đăng nhận xét

5 Nhận xét

 1. Bạn ơi cho mình hỏi xóa hex code ở dòng nào

  bạn giúp mình themes này với: http://demo.soratemplates.com/2015/12/mazaya-blogger-templates.html

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn sửa trong theme thành

   id='mycontent' style='visibility: hidden'/>

   Tức là thêm style='visibility: hidden'

   Xóa
 2. bài viết hay, bạn cho mình hỏi : mình muốn thay đổi link bản quyền đc trỏ về web khác thì làm cách nào ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn có thể tham khảo cách này đơn giản hơn http://www.nhatthienkt.net/2016/07/huong-dan-xoa-link-ban-quyen-chan-trang-theme-blogspot.html

   Xóa

Vui lòng viết comment Tiếng Việt có dấu.
- Bạn có thể gửi mail trực tiếp qua địa chỉ: nhatthienkt.s@gmail.com
- Nhận xét không hỗ trợ cho người dùng ẩn danh
- Lưu ý những nhận xét với mục đích backlink không liên quan đến nội dung bài viết sẽ bị xóa bỏ
- Bạn muốn theo dõi cập nhật trả lời sớm nhất từ adm vui lòng tick vào ô "Thông báo cho tôi" rồi xuất bản nhận xét của mình.

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)