Nhatthienkt's Blog Thủ thuật hay

Hướng dẫn chia ổ đia thành nhiều phân vùng trên windows 7 windows 8 windows 10

[nhatthienkt.net] - Phân vùng ỗ đĩa, hay chia tách từ một ỗ đĩa thành nhiều ỗ khác nhau. Bằng các bước đơn gian sau.

Thực ra việc chia ỗ đĩa thành nhiều ỗ cho mục đích khoa học trong lưu trữ và quản lý thông tin của bạn. Chẳng hạn với mình việc chia ỗ đĩa cho nhiều lợi ích trong lưu trữ và tìm kiếm thông tin.
Hướng dẫn chia ổ đia thành nhiều phân vùng trên windows 7 windows 8 windows  10
Hình 1 - Minh họa chia nhỏ thành 5 ỗ đĩa cho lưu trữ

Bước 1: Vào My Computer chọn Manage

Hướng dẫn chia ổ đia thành nhiều phân vùng trên windows 7 windows 8 windows  10

Bước 2: Bạn chọn tiếp Disk Managerment

- Hãy chọn ỗ đĩa cần chia và bấm phải tại ỗ đĩa đó chọn Shrink Volume
(Ví dụ chọn ỗ E như hình dưới)
Hướng dẫn chia ổ đia thành nhiều phân vùng trên windows 7 windows 8 windows  10

Bước 3: Bạn thực hiện theo hình dưới

- Enter the amount of space to shrink in MB : Bạn nhập số MB vào, và số MB này chính là số MB cho ỗ đia mới. Số Mb này phải nhỏ hơn số MB ở mục Size of available shrink space in MB.
(1GB ~ 1.000MB nhé)
Hướng dẫn chia ổ đia thành nhiều phân vùng trên windows 7 windows 8 windows  10

Bước 4: Nhấn nút Shrink

Bước 5: Bấm chuột phải vào ỗ đĩa mới tạo chọn New Simple Volume…

Hướng dẫn chia ổ đia thành nhiều phân vùng trên windows 7 windows 8 windows  10
Tiếp....
Hướng dẫn chia ổ đia thành nhiều phân vùng trên windows 7 windows 8 windows  10
Tiếp ...
Hướng dẫn chia ổ đia thành nhiều phân vùng trên windows 7 windows 8 windows  10

Tiếp và kết thúc
Hướng dẫn chia ổ đia thành nhiều phân vùng trên windows 7 windows 8 windows  10

Copy bài viết vui lòng ghi Nguồn: NhatThienkt.net .

Đăng nhận xét

0 Nhận xét