Nhatthienkt's Blog Thủ thuật hay

Gỡ bỏ Uninstall OneDrive trên Windows 10

Nhatthienkt.net - Vì một số lý do không cần thiết sử dụng OneDrive trên Windows 10 nên các bạn có thể gỡ bỏ nó đi như hướng dẫn sau đây.

One Drive là ứng dụng của Microsoft cho phép bạn lữu trữ trực tuyến mọi tài liệu, phim ảnh,... 
Gỡ bỏ Uninstall OneDriver trên Windows 10

Hướng dẫn gở bỏ OneDrive

Cách 1: Tùy biến key trong Regedit

- Bạn bấm WINDOWS + R và nhập Regedit.exe
Gỡ bỏ Uninstall OneDriver trên Windows 10
- Bạn tìm đến HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{} 018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6
Với Windows 10 64 bit bạn tìm đến key sau 
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6
Gỡ bỏ Uninstall OneDriver trên Windows 10


Thay đổi dữ liệu của System.IsPinnedToNameSpaceTree giá trị là 0. Bấm OK để áp dụng.
- Khởi động lại Windows Explorer hoặc nhấn nút <Windows + E>

Cách 2: Sử dụng CMD.exe cái này thì đơn giản và nhanh hơn

- Bạn nhấn nút Windows + X và chọn  Command Prompt (Admin)
Gỡ bỏ Uninstall OneDriver trên Windows 10
- Tiếp theo bạn copy và paste vào khung CMD và Enter
1. Áp dụng Windows 10 32 bit
%SystemRoot%\System32\OneDriveSetup.exe /uninstal
Áp dụng Windows 10 64 bit
%SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /uninstall 
2. Tiếp tục
rd "%UserProfile%\OneDrive" /Q /S
rd "%LocalAppData%\Microsoft\OneDrive" /Q /S
rd "%ProgramData%\Microsoft OneDrive" /Q /S
rd "C:\OneDriveTemp" /Q /S
3. Tiếp tục
REG Delete "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f
REG Delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f

Gỡ bỏ Uninstall OneDriver trên Windows 10
Thành công luôn nhé!
Check nào./.
Gỡ bỏ Uninstall OneDriver trên Windows 10

Copy bài viết vui lòng ghi Nguồn: NhatThienkt.net .

Đăng nhận xét

0 Nhận xét