Nhatthienkt's Blog Thủ thuật hay

Tạo hộp like box facebook cho blogspot đơn giản nhất

  Hộp like box facebook chèn vào blogspot giúp tăng hiệu quả like page fan của bạn. Và có nhiều cách để có một hộp like box này. Tuy nhiên theo mình các bạn nên làm theo cách này nhanh hơn.
  Đầu tiên các bạn vào trang chủ Facebook, vào mục Quản lý ứng dụng.

Tạo hộp like box facebook cho blogspot đơn giản nhất
   Bước tiếp theo di chuyển chuột xuống phía dưới chọn Learn More ở mục The like button


Tạo hộp like box facebook cho blogspot đơn giản nhất
Thực hiện theo chỉ dẫn
Tạo hộp like box facebook cho blogspot đơn giản nhất
1. Lựa chọn mục Like box
2. Chép url trang facebook mà bạn muốn tạo. Nó có dạng http://www.facebook.com/abc (abc là tên trang page fan của bạn)
3. Chọn độ rộng  (Width) của hộp like
4. Chọn độ cao (Height) của hộp Like
5. Chọn kiểu hiển thị sáng/tối (Light/dark) cho phù hợp với nền blog của bạn
6. Hiện thị bổ sung như tiêu đề, hiện thì hình avatar bạn bè, các đường viền,..
( Hỗ trợ sẵn chế độ xem trước bạn có thể để dàng lựa chọn)
7. Get code bấm vào đây để lấy mã chèn vào blogspot.
Tạo hộp like box facebook cho blogspot đơn giản nhất
Thông thường thành công hơn cả là chọn dạng IFRME để lấy code.
Có thể xem HD như sau
Tạo hộp like box facebook cho blogspot đơn giản nhất


Vậy là bạn đã có code họp like box để chèn vào blogspot rồi. Với code này bạn có thể chèn bất cứ đâu ( trong bài viết, Weight-tiện ích javascript, ...)
Trong trường hợp bạn muốn sửa lại độ rộng (Width) và cao (height) bạn có thể thay thế vào vị trí tô mầu dưới:

<iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnhatthienktblog&amp;width=850&amp;height=258&amp;colorscheme=dark&amp;show_faces=true&amp;header=false&amp;stream=false&amp;show_border=true&amp;appId=336649809786107" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:850px; height:258px;" allowTransparency="true"></iframe>

nhatthienktblog : tên page fan like
width=850: độ rộng
height=258: độ cao
Nhatthienkt chúc các bạn thành công!

Copy bài viết vui lòng ghi Nguồn: NhatThienkt.net .

Đăng nhận xét

0 Nhận xét