Nhatthienkt's Blog Thủ thuật hay

Yahoo! Messenger 11.5.0.228 Chát miễn phí

      Yahoo! Messenger là một chương trình ứng dụng thông tin liên lạc cho phép bạn gửi tin nhắn tức thời, cho phép người dùng tương tác trực tiếp hoặc chat trên internet. Chương trình này là phiên bản mới nhất của Yahoo! Messenger 11.5 , được phát hành vào 24 tháng 2 năm 2012 . Phần mềm Yahoo! Messenger tạo ra và phát triển bởi Yahoo! Inc .ư
Yahoo! Messenger 11.5.0.228 Chát miễn phí


      Phần mềm máy tính này có một lợi thế trong các tính năng thông tin liên lạc đầy đủ, người dùng cá nhân, và tốc độ trong một buổi phát tin nhắn trong thời gian thực ( trực tiếp ) . Ngoài ra có thể được sử dụng để
giao tiếp thông qua văn bản, Yahoo! Messenger hoặc thường xuyên YM viết tắt cũng có thể được sử dụng để giao tiếp thông qua giọng nói và mặt đối mặt qua webcam . Tính năng mới cũng cho phép người sử dụng IM để tương tác với người sử dụng và các dịch vụ mạng khác, chẳng hạn như Windows Live (MSN ) và Facebook. Thông tin liên lạc có thể được thực hiện riêng lẻ thông qua tin nhắn ( PM ) , cũng như số lượng lớn thông qua các hội nghị và Trò chuyện . Ứng dụng này cũng bảo vệ sự riêng tư của người sử dụng , trong đó thông tin liên lạc chỉ có thể được thực hiện bằng cách sử dụng đồng những người đã biết nhau và kết nối trong danh sách liên lạc .
Yahoo! Messenger 11.5.0.228 Chát miễn phí


     Chương trình Yahoo! Messenger ứng dụng rộng rãi và được sử dụng bởi nhiều người sử dụng internet. Yahoo! Messenger là một phần mềm miễn phí (freeware) . Yahoo! Messenger có thể chạy trên các phiên bản khác nhau của hệ điều hành Windows, cũng có sẵn cho Mac và iPhone . 

Copy bài viết vui lòng ghi Nguồn: NhatThienkt.net .

Đăng nhận xét

0 Nhận xét