Hiện thị bài viết mới nhất hoạt hình trược xuống ẩn hiện thú vị cho blogspot
/ lúc / 0 bình luận
Ra mắt Văn phòng IT - trang chia sẻ nghiệp vụ văn phòng và kế toán. Click xem ngay!
Hiện thị bài viết mới nhất hoạt hình trược xuống ẩn hiện thú vị cho blogspot
    Thủ thuật này khá thú vị của tác giả 24work, các bạn có muốn thử không?
     Cách làm khá đơn giản: Ta vào Bố Cục chọn Thêm Tiện Ích và chọn Javascript và dán như code dưới đây

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<style media="screen" type="text/css">
<!--
#spylist {
overflow:hidden;
margin-top:5px;
padding:0px 0px;
height:350px;
}
#spylist ul{
width:220px;
overflow:hidden;
list-style-type: none;
padding: 0px 0px;
margin:0px 0px;
}
#spylist li {
width:208px;
padding: 5px 5px;
margin:0px 0px 5px 0px;
list-style-type:none;
float:none;
height:70px;
overflow: hidden;
background:#fff url(http://1.bp.blogspot.com/-yp42zoYRFkg/UZDjUlgLHCI/AAAAAAAAAYM/SGHerEtqkgc/s1600/24work-blogspot-com.jpg) repeat-x;
border:1px solid #ddd;
}
#spylist li a {
text-decoration:none;
color:#4B545B;
font-size:11px;
height:18px;
overflow:hidden;
margin:0px 0px;
padding:0px 0px 2px 0px;
}
#spylist li img {
float:left;
margin-right:5px;
background:#EFEFEF;
border:0;
}
.spydate{
overflow:hidden;
font-size:10px;
color:#0284C2;
padding:2px 0px;
margin:1px 0px 0px 0px;
height:15px;
font-family:Tahoma,Arial,verdana, sans-serif;
}
.spycomment{
overflow:hidden;
font-family:Tahoma,Arial,verdana, sans-serif;
font-size:10px;
color:#262B2F;
padding:0px 0px;
margin:0px 0px;
}
-->
</style><a href="http://24work.blogspot.com/" rel="dofollow" target="_blank" title="Blogger Tips and Tricks"><img alt="Blogger Tips and Tricks" border="0" src="https://bitly.com/24workpng1" style="bottom: 10%; position: fixed; right: 0%; top: 0px;" /></a><a href="http://24work.blogspot.com/" rel="dofollow" target="_blank" title="Latest Tips For Bloggers"><img alt="Latest Tips For Bloggers" border="0" src="https://bitly.com/24workpng1" style="bottom: 10%; position: fixed; right: 0%;" /></a><a href="http://24work.blogspot.com/" rel="dofollow" target="_blank" title="Blogger Tricks"><img alt="Blogger Tricks" border="0" src="https://bitly.com/24workpng1" style="bottom: 10%; left: 0%; position: fixed;" /></a><script language="JavaScript"> 
imgr = new Array();
imgr[0] = "http://3.bp.blogspot.com/-Q1rsi1mma6I/UZDiiNy6guI/AAAAAAAAAYE/W9qgYs331f8/s1600/noimage.png";
imgr[1] = "http://3.bp.blogspot.com/-Q1rsi1mma6I/UZDiiNy6guI/AAAAAAAAAYE/W9qgYs331f8/s1600/noimage.png";
imgr[2] = "http://3.bp.blogspot.com/-Q1rsi1mma6I/UZDiiNy6guI/AAAAAAAAAYE/W9qgYs331f8/s1600/noimage.png";
imgr[3] = "http://3.bp.blogspot.com/-Q1rsi1mma6I/UZDiiNy6guI/AAAAAAAAAYE/W9qgYs331f8/s1600/noimage.png";
imgr[4] = "http://3.bp.blogspot.com/-Q1rsi1mma6I/UZDiiNy6guI/AAAAAAAAAYE/W9qgYs331f8/s1600/noimage.png";
showRandomImg = true;
boxwidth = 255;
cellspacing = 6;
borderColor = "#232c35";
bgTD = "#000000";
thumbwidth = 70;
thumbheight = 70;
fntsize = 12;
acolor = "#666";
aBold = true;
icon = " ";
text = "comments";
showPostDate = true;
summaryPost = 40;
summaryFontsize = 10;
summaryColor = "#666";
icon2 = " ";
numposts = 10;
home_page = "http://nhatthienkt.blogspot.com/";
limitspy=4
intervalspy=4000
</script>
<div id="spylist">
<script src="http://dl.dropboxusercontent.com/s/3frdg2yvzmdwsto/animated-recent-posts-ycode-1.js" type="text/javascript"></script></div>Trong đó:

Các bạn có thể thử Code ở TRANG NÀY 


1. Trang Chủ: Các bạn thay http://nhatthienkt.blogspot.com thành địa chỉ trang blog của bạn
home_page = “http://nhatthienkt.blogspot.com”;
2. Kiểu
Ở phần style/css, các bạn có thể thay đổi :
width : 220px;
width:208px:

Thay đổi màu nền
background:#fff url(http://1.bp.blogspot.com/-yp42zoYRFkg/UZDjUlgLHCI/AAAAAAAAAYM/SGHerEtqkgc/s1600/24work-blogspot-com.jpg) repeat-x;
3. Thay đổi kích thước độ rộng và cao cho thumb ( Khung bài viết)
thumbwidth = 70;
thumbheight = 70;
4. Số bài viết được hiện thị. Ở đây mặc định là 10 bài.
numposts = 10;
5. Nếu mẫu blog của bạn đã có thư viện Jquery thì hãy bỏ đoạn này
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>

Chúc các bạn thành công!

THAM GIA TRANH TOP BÌNH LUẬN NGAY!

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy).

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Bạn có thể dùng ảnh động hoặc mã hóa code HTML để bình luận.