Popup likebox facebook page 10 giây cho blogspot

Popup likebox facebook page 10 giây cho blogspot

 Cách làm đơn giản: 

Bước 1: Vào Blogger chọn Mẫu ---> Chỉnh sửa HTML
Bước 2: Để con trỏ chuột vào trong khung HTML bấm <Ctrl+F> và dán </head> rồi Enter

Bước 3: Copy đoạn code sau và dán ngay sau 
</head>  

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.js"></script>
<style type='text/css'>
#tipsntrack{
position: fixed;
top:80px;
z-index:9999;
display:none;
padding:0px;
right:600px;
border:10px solid rgba(82, 82, 82, 0.7);
-webkit-background-clip: padding-box; /* for Safari */
background-clip: padding-box; /* for IE9+, Firefox 4+, Opera, Chrome */
-webkit-border-radius:8px 8px 8px 8px;
-moz-border-radius:8px 8px 8px 8px;
border-radius:8px 8px 8px 8px;
width:400px;
height:360px;
overflow:hidden;
}
#tipsntrack span{
font-size:20px !important;
font-weight:bold !important;
}
#tipsntrack h1{
background:#6d84b4 url(https://lh4.googleusercontent.com/-TRM1hCHTuTQ/UQz37evmq-I/AAAAAAAABMA/3AQjHzFv_CM/h120/look.png) 98% no-repeat;
border:1px solid #3b5998 !important;
color:#FFFFFF !important;
font-size:20px !important;
font-weight:700 !important;
padding:5px !important;
margin:0 !important;
font-family:'"lucida grande",tahoma,verdana,arial,sans-serif !important;
overflow:hidden !important; 

}
.htmlarea{
font-size:12px !important;
font-weight:normal !important;
height:265px !important;
padding:1px !important;
background:#fff !important;
border-bottom:2px solid #ddd;
overflow:hidden !important;
}
#mdfooter{
text-align:left;
background:#F2F2F2 !important;
height:56px !important;
padding:10px 10px 10px 10px !important;
overflow:hidden !important;
}
#mdclose{
float:right;
background-color:#eee !important;
border:1px solid #ccc !important;
color:#111 !important;
font-weight:bold !important;
padding:5px 8px 5px 8px !important;
text-decoration:none !important;
display:inline-block !important;
font-family:'"lucida grande",tahoma,verdana,arial,sans-serif !important;
outline:none !important;
position:relative !important;
font-size:18px !important;
margin:1px !important;
}
#mdclose:active{
top:1px;
left:1px;
}
.grabthis{
bottom:80px;
font:8px "lucida grande",tahoma,verdana,arial,sans-serif;
position:absolute;
right:6px;
text-align:right;
z-index: 99999;
}
.grabthis a{
color: #000;
text-decoration:none;
}
.grabthis a:hover{
text-decoration:underline;
}
</style>
<script type='text/javascript'>
jQuery(document).ready(function() {
function tipsntrack_ppopup()  {
var sec = 10
var timer = setInterval(function() {
   $("#mdfooter span").text(sec--);
   if (sec == 0) {
      $("#tipsntrack").fadeOut("slow");
      clearInterval(timer);
   }
},1000);
  var mdwh = jQuery(window).height();
  var mdpph = jQuery("#tipsntrack").height();
  var mdfromTop = jQuery(window).scrollTop()+50;
 jQuery("#tipsntrack").css({"top":mdfromTop});}
jQuery(window).fadeIn(tipsntrack_ppopup).resize(tipsntrack_ppopup)
 //alert(jQuery.cookie('sreqshown'));
 //var mdww = jQuery(window).width();
 //var mdppw = jQuery("#tipsntrack").width();
 //var mdleftm = (mdww-mdppw)/2;
   var mdleftm = 500;
 //var mdwh = jQuery(window).height();
 //var mdpph = jQuery("#tipsntrack").height();
 //var mdfromTop = (jQuery(window).scrollTop()+mdwh-mdpph) / 2;
 jQuery("#tipsntrack").animate({opacity: "1", left: "0" , left:  mdleftm}, 0).show();
     jQuery("#mdclose").click(function() {
jQuery("#tipsntrack").animate({opacity: "0", left: "-5000000"}, 1000).show();});});
</script>
<div id="tipsntrack">
<h1>Nhatthienkt's Blog trên Facebook</h1>
<div class="htmlarea">
<iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href= https://www.facebook.com/pages/Th%E1%BB%A7-Thu%E1%BA%ADt-Hay/119985038177132&amp;width=400&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;border_color=%23fff&amp;stream=false&amp;header=false&amp;height=250" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:400px; height:250px;" allowtransparency="true"></iframe>
<div class="grabthis">
By <a href="http://nhatthienkt.blogspot.in/" target="_blank">Nhatthienkt's Blog Thủ Thuật Hay</a> / <a href="http://tipsntrack.blogspot.in/2013/02/add-jquery-facebook-like-box-popup-with.html" target="_blank">+Get This!</a>
</div>
</div>
<div id="mdfooter">
Vui long đợi..<span>10</span> Giây
<a href="#" id="mdclose" onclick="return false;">Hủy bỏ</a>
</div>
</div>
<!-- End popup -->


Hãy thay đoạn màu hồng thành địa chỉ trang facebook like của bạn.
Màu xanh là các phần tự chọn
Nhatthienkt's Blog Chúc các bạn thành công!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét