Nhatthienkt's Blog Thủ thuật hay

Ccleaner professional 4.04.4197 - Tối ưu dọn rác chuyên nghiệp

CCleaner là công cụ tối ưu hóa hệ thống, dọn sạch hệ thống. Nó loại bỏ các tập tin không sử dụng từ hệ thống của bạn - cho phép Windows chạy nhanh hơn và giải phóng không gian đĩa cứng. Dọn dẹp trnhf duyệt Internet an toàn. Ngoài ra nó có chứa một trình dọn dẹp registry đầy đủ tính năng.

Tính năng

+ Dọn rác các trình duyệt: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, K-Meleon, RockMelt, Flock, Google Chrome Canary, Chromium, SeaMonkey, Chrome Plus, SRWare Iron, Pale Moon, Phoenix, Netscape Navigator, Avant và Maxthon về tập tin tạm thời, lịch sử, cookies, siêu cookies, lịch sử hình thức Autocomplete, các file index.dat.

Đọc thêm »

Copy bài viết vui lòng ghi Nguồn: NhatThienkt.net .

Đăng nhận xét

0 Nhận xét