Nhatthienkt's Blog Thủ thuật hay

Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.

     Hôm nay khá rảnh rỗi nên  mình post bài hướng dẫn chạy lại chương trình cho con Nokia 3110c. Con Nokia 3110c khá phiền phức cứ hay bị lỗi như là mỗi lần kết nối mạng lại tự tắt máy; mất một số ứng dụng như  máy tính, đài FM; và đặc biệt bó tay luôn khi màn hình chỉ là một màu trắng mà đem ra tiệm cho các Pro sửa mất đến 40-50K mới ấm ức đấy chứ. Do vậy nếu nhà bạn có chiếc Nokia 3110c với những chứng bệnh có thể coi như là “bệnh sử” của nó thì các bạn hãy làm theo các bước sau nhé. Các bạn cứ yên tâm vì mình đã tự chạy cho chiếc Nokia 3110c của mình rồi chương trình hoàn toàn OK.

Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.

Bước 1: Đầu tiên bạn tải 2 File Phoenix_2009.34RM-237_3110C (v7.30) theo Link phía dưới. Tải về xong giải nén và cài đặt Phoenix_2009.34 trước nhé.
Phoenix_2009.34 http://adf.ly/Gh8O0 
RM-237_3110C http://adf.ly/Gh8GI 
Bước 2: Tiếp theo  bạn giải nén RM-237_3110C (v7.30)  và copy toàn bộ các file trong đó nhé.

Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.

Bước 3: Theo đường dẫn C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products bạn tạo một thư mục với tên là RM-237  và dán (Paste) toàn bộ vào thư mục này nhé.
Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.


Bước 4: Cắm nối dây USB từ  điện thoại vào máy tính. Xuất hiện thông báo trên màn hình điện thoại ta chọn chế độ NOKIA. Nếu là lần đầu bạ kết nối điện thoại với máy tính thì máy tính sẽ tự động tìm kiếm và cài đặt các các driver  hãy đợi cho việc cài đặt hoàn thành rồi chuyển qua bứơc 5.

Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.

Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.

Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.Bước 5: khởi động chương trình Phoenix và giao diện của chương trinh như hình dưới.
Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.
Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.

Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.

Bước 6: Tạo kết nối giữa điện thoại và phần mềm PHONENIX.
Vào File\ Manage Connections
Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.

Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.

Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.

Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.

Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.

Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.

Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.

Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.

Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.Nhìn ở góc dưới bên phải của chương trình PHOENIX như hình dưới là kết nối đã thành công.
Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.
Bước 7: vào File\ Scan Product  đợi chương trình quét nhận dạng điện thoại
Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.

Nhìn ở góc dưới bên trái của cửa sổ chương trình PHOENIX  ta sẽ thấy thông tin về tên điện thoại , phiên bản, …
Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.

Bước 8: vào Flashing\ Firmware Update
Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.

Nếu như hình dưới thì ổn rồi đó
Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.

Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.

Nếu không được thì bạn vào File\ Open Produce chọn từ danh sách như hình dưới và chuyển sang bước 9..
Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.

Bước 9: Click  REFURBISH và chờ đợi. Phoenix sẽ tự động chạy và nạp firmware. Máy điện thoại sẽ tự động khởi động lại.
Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.

Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.

Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.

Khi điện thoại khởi động lại bạn cài ngày giờ, ngôn ngữ  và kết quả là
Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.

Thao tác *#0000#
Hướng đẫn chạy lại chương trình cho Nokia 3110c phiên bản V07.03 tiếng Việt mà không cần nối mạng và cũng chẳng phải đợi lâu chỉ cần khoảng 6 phút là xong.

Lưu ý phiên bản V07.03 nó tự cài sẵn chế độ chờ ở chế độ chờ hơi bất tiện nên ta vào phần cài đăt\cài dặt hiện thị và tắt chúng đi.
Chúc các bạn thành công!

Copy bài viết vui lòng ghi Nguồn: NhatThienkt.net .