Nhatthienkt's Blog Thủ thuật hay

CÁCH XÓA - TẠO DỮ LIỆU TRẮNG TRONG FAST ACCOUNTING 10.2R2


Để tạo dữ liệu trắng nhằm mục đích học tập, thực hành. Hãy làm như hình dưới.
- Chạy mở phần mềm vào Trợ giúp/ Bộ dữ liệu trắng/OK
Vậy là có bộ dữ liệu trắng để thực hành rồi.

Thủ thuật hay - Chia sẻ thành công!
http://nguyennhatthien.blogspot.com/Copy bài viết vui lòng ghi Nguồn: NhatThienkt.net .

Đăng nhận xét

0 Nhận xét