7/03/2016

Hướng dẫn xóa link bản quyền chân trang theme blogspot

Nguyễn Nhật Thiên | 7/03/2016|

Chào các fan Blogger/Blogspot hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm một cách để xóa bỏ link bản quyền ở cuối chân trang của những theme blogspot bản quyền (Footer credit Link). Cách làm này thực hiện thành công trên nhiều theme hiện nay (tuy nhiên nếu đủ điều kiện bạn cũng nên mua theme)

Footer credit link là cái nội dung link ở cuối chân trang có dạng "Created by ....", "Design by...", "Thiết kế bởi ...." kèm theo đó là ID được mã hóa, nếu bạn thay đổi thông tin về ID thì website của bạn sẽ bị chuyển hướng đến trang chủ theme.
Hướng dẫn xóa link bản quyền chân trang theme blogspot

Thực hiện luôn và ngay nhé.

Bước 1: Vào trong theme chọn Chỉnh sửa HTML

Tìm các từ khóa "Created by ....", "Design by...", "Thiết kế bởi ....". ... tùy theme. 
Ví dụ như
Hướng dẫn xóa link bản quyền chân trang theme blogspot

Bước 2: Bạn copy code sau

style='visibility: hidden'
Chèn vào sau ID và sửa đổi thõa mái nhưng thông tin về link và nội dung bản quyền.
Hướng dẫn xóa link bản quyền chân trang theme blogspot

Bước 3: Lưu lại theme

Chúc các bạn thành công!