4/29/2015

Tạo sitemap cho blogspot đẹp theo Label

Nguyễn Nhật Thiên | 4/29/2015|

Nhatthienkt - Mình rất thích kiểu sitemap (Sơ đồ trang) kiểu label vì nó vừa dể làm, nhẹ gọn và khoa học. Bài viết này mình tham khảo bên Namkna các bạn có thể tham khảo thêm nếu thích.
Sitemap có dạng như hình dưới
Tạo sitemap cho blogspot đẹp theo Lable
Mình đã áp dụng trên blog của mình, các bạn có thể xem tại link

Các bước thực hiện

Bước 1: Bạn thêm một trang mới
Tạo sitemap cho blogspot đẹp theo Lable
Bước 2: Bạn chuyển trang về dạng HTML
- Thông thường tạo một sitemap ta không để hiển thị khung bình luận.

Tạo sitemap cho blogspot đẹp theo Lable

 Bước 3: Bạn copy đoạn code dưới đây và paste vào bước 2, rồi lưu lại rồi xem kết quả nha.


<link href="https://googledrive.com/host/0B-0uHUanipfMQy1YRHZzMGl4dHc" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css"></link>
<br />
<div id="tabbed-toc">
Sitemap-nhatthienkt.net<br />
<span class="loading">Loading...</span></div>
&nbsp;<script type="text/javascript">
var tabbedTOC = {
  blogUrl: "http://nhatthienkt.net", // Blog URL
  containerId: "tabbed-toc", // Container ID
  activeTab: 1, // The default active tab index (default: the first tab)
  showDates: false, // `true` to show the post date
  showSummaries: false, // `true` to show the posts summaries
  numChars: 200, // Number of summary chars
  showThumbnails: false, // `true` to show the posts thumbnails (Not recommended)
  thumbSize: 40, // Thumbnail size
  noThumb: "http://3.bp.blogspot.com/-vpCFysMEZys/UOEhSGjkfnI/AAAAAAAAFwY/h1wuA5kfEhg/s72-c/grey.png", // A "no thumbnail" URL
  monthNames: [ // Array of month names
    "January",
    "February",
    "March",
    "April",
    "May",
    "June",
    "July",
    "August",
    "September",
    "October",
    "November",
    "December"
  ],
  newTabLink: true, // Open link in new window?
  maxResults: 99999, // Maximum post results
  preload: 0, // Load the feed after 0 seconds (option => time in milliseconds || "onload")
  sortAlphabetically: true, // `false` to sort posts by published date
  showNew: 7, // `false` to hide the "New!" mark in most recent posts, or define how many recent posts are to be marked
  newText: " - <em style='color:red;'>New!</em>" // HTML for the "New!" text
};
</script>
<script src="https://googledrive.com/host/0B-0uHUanipfMb2Y2SHQ4UjB0aWM" type="text/javascript"></script> 

Thay Url chỗ bôi đỏ thành địa chỉ blog/web của bạn.
 blogUrl: "http://nhatthienkt.net", // Blog URL
Chúc các bạn thành công!