3/24/2015

Top 58 theme blogger-blogspot miễn phí 2015

Nguyễn Nhật Thiên | 3/24/2015| |

Nhatthienkt.com - designscrazed hôm nay giới thiệu top 58 theme dành cho blogger hoàn toàn free và cực đẹp. Nhanh chân lựa chọn nhé các bạn.

1. Mini Magazine Template

minimag

2. Timeline

Timeline

3. Revoltify Responsive Blogger Template

Revoltify

4. Dribble Blog Theme

dribble

5. Klarity Personal blog

klarity

6. BlogMag

blogmag

7. Loveria Fashion Blog Theme

loveria

8. Addiction Minimal blogger Template

addiction blog

9. Sora Article

sora blog

10. Sora Craft Blogging Theme

sora craft

11. Indonesia Magazine Blogger Template

magazine blogger

12. Perk Misty Magazine/News Theme

perk misty

13. Confit

Confit free blogger template

14. Gagism

gag style

15. DeliveryLite

Delivery Lite

16. Sorbet

Sorbet free blogger templates

17. Moments Blogger Template

Moments

18. Typefocus

Typefocus Blogger
 19. HaletanisLux
HaletanisLux

20. Dieting

Dieting Template

 21. ShotMag – Minimalist Photoblog Blogger Template

ShotMag

22. LepontoMag Free Blogger Template

LepontoMag

23. SkyBlue

SkyBlue

24. FameMag – Blogger Template for News & Magazine

FameMag

25. Magazine Easy News

Easy News

26. Educator

educator

27. Flat Mag Responsive Blogger Template

FlatMag

28. Vortex Responsive Blogger Template

vortex

29. Fabric

fabric

30. Siren Free Blogger Template

Siren

31. Free Chalkboard template

Classic Chalkboard

32. Plazify Responsive Blogger Template

Plazify

33. NewsMagazine – Three Column Blogger Template

NewsMagazine

34. TechMatters – Two Column Blogger Template

TechMatters

35. Sentify Responsive Blogger Template

Sentify

36. Codify Magazine Blogger Template

Codify

 37. Central Blogger

Central

38. Cool Three Column Blogger Template

CoolMax

39. Free Blogger Template – Responsive Portfolio

Personal Portfolio

40. RoadRunner Blogger Template

RoadRunner

41. Tech Blog

Tech Shadow

42. Galauness Grid Blogger Template

Galauness

43. COM4ME Under Construction Blogger Template

under construction

44. Catalog e-commerce Grid template

Catalogspot

45. PureZ Blogger Template

PureZ

46. Mangos

Mangos

47. Blue Blogger Template.

Blue blogger

48. Minute Grid Template

Minute grid

49. Timeline Blogspot

Timeline

50. K-44 White

K-44 White

51. True Pixel

True Pixel

52. Flat Blue Magazine Template

flat blog

53. Movie Blogger Template

movie

54. Posted Blogger Template

Posted

 55. Flat Green Blogger Template

Spring green

 56. Kont Magazine Blogger Template

Kontify

57. Metro Blogger Template

Metrofy

58. Montric Magazine Blogger Template

Montric