5/20/2014

Liên kết trao đổi blog/web

Nguyễn Nhật Thiên | 5/20/2014|

Chắc các bạn cũng biết hiện nay Blogger đang phát triển mạnh ở nước ta. Việc trao đổi liên kết các blog với nhau là một lợi thế trong SEO cũng như quảng bá Blog của bạn. Hãy cùng nhau phát triển cộng đồng Blogger Việt Nam.
Liên kết trao đổi blog/web

Hình thức liên kết với nhatthienkt's Blog?

Để liên kết với blog của mình chỉ cần các bạn để lại thông tin như sau:

 Tên Blog:................................................................
 Địa chỉ Blog:..........................................................
 Logo Blog:..............................................................

Mẫu trang của mình:
 Địa chỉ Blog: www.nhatthienkt.net
Các bạn có thể gửi thông tin liên kết qua địa chỉ: nhatthienkt.s@gmail.com hoặc comment ở dưới để mình add nhanh nhất.

Đặt backlink nhatthienkt's blog lên trang của bạn


<p><img src=" http://www.nhatthienkt.net/favicon.ico" class="favicon" /><a  alt="nhatthienkt" href="http://www.nhatthienkt.net" target="_blank" title="Nhatthienkt’s Blog Chia sẻ phần mềm thủ thuật hay" >nhatthienkt’s Blog</a>

Lưu ý: Các liên kết đến Nhatthienkt's Blog phải tuân thủ các chính sách của Google.