4/11/2014

XÓA BỎ DÒNG POWERED BY BLOGGER TRÊN BLOGSPOT

Nguyễn Nhật Thiên | 4/11/2014|

       Tiện ích Attribution widget được mặc định sẵn trên nền tảng Blogger. Thể hiện Bản quyền cho theme và chủ sở hữu blog. Tuy nhiên nhiều khi sử dụng blogger dòng chữ " POWERED BY BLOGGER" nó không cần thiết làm mất thẩm mỹ cho trang blog của bạn.


       Làm sao để xóa  POWERED BY BLOGGER?

       Khá đơn giản, hãy lần theo các bước sau:
       Bước 1:  Vào phần chỉnh sửa Theme
XÓA BỎ DÒNG POWERED BY BLOGGER TRÊN BLOGSPOT
         Bước 2: Tìm đến tiện ích Attribution1
XÓA BỎ DÒNG POWERED BY BLOGGER TRÊN BLOGSPOT
       Bước 3: Tìm đến đoạn code dưới


       <b:widget id=’Attribution1′ locked=’true’ title=” type=’Attribution’/>


XÓA BỎ DÒNG POWERED BY BLOGGER TRÊN BLOGSPOT

  và sửa true thành false rồi lưu theme lại.


XÓA BỎ DÒNG POWERED BY BLOGGER TRÊN BLOGSPOT
 Bước 4: Vào Bố Cục tìm đến tiện ích Thuộc tính


hoặc làm trực tiếp trên blog như hình dưới và xóa bỏ tiện ích này.
XÓA BỎ DÒNG POWERED BY BLOGGER TRÊN BLOGSPOT
Chúc các bạn thành công!