Post Top Ad

11/26/2013

Popup likebox facebook page 10 giây cho blogspot

Popup likebox facebook page 10 giây cho blogspot

 Cách làm đơn giản: 

Bước 1: Vào Blogger chọn Mẫu ---> Chỉnh sửa HTML
Bước 2: Để con trỏ chuột vào trong khung HTML bấm <Ctrl+F> và dán </head> rồi Enter

Bước 3: Copy đoạn code sau và dán ngay sau 
</head>  

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.js"></script>
<style type='text/css'>
#tipsntrack{
position: fixed;
top:80px;
z-index:9999;
display:none;
padding:0px;
right:600px;
border:10px solid rgba(82, 82, 82, 0.7);
-webkit-background-clip: padding-box; /* for Safari */
background-clip: padding-box; /* for IE9+, Firefox 4+, Opera, Chrome */
-webkit-border-radius:8px 8px 8px 8px;
-moz-border-radius:8px 8px 8px 8px;
border-radius:8px 8px 8px 8px;
width:400px;
height:360px;
overflow:hidden;
}
#tipsntrack span{
font-size:20px !important;
font-weight:bold !important;
}
#tipsntrack h1{
background:#6d84b4 url(https://lh4.googleusercontent.com/-TRM1hCHTuTQ/UQz37evmq-I/AAAAAAAABMA/3AQjHzFv_CM/h120/look.png) 98% no-repeat;
border:1px solid #3b5998 !important;
color:#FFFFFF !important;
font-size:20px !important;
font-weight:700 !important;
padding:5px !important;
margin:0 !important;
font-family:'"lucida grande",tahoma,verdana,arial,sans-serif !important;
overflow:hidden !important; 

}
.htmlarea{
font-size:12px !important;
font-weight:normal !important;
height:265px !important;
padding:1px !important;
background:#fff !important;
border-bottom:2px solid #ddd;
overflow:hidden !important;
}
#mdfooter{
text-align:left;
background:#F2F2F2 !important;
height:56px !important;
padding:10px 10px 10px 10px !important;
overflow:hidden !important;
}
#mdclose{
float:right;
background-color:#eee !important;
border:1px solid #ccc !important;
color:#111 !important;
font-weight:bold !important;
padding:5px 8px 5px 8px !important;
text-decoration:none !important;
display:inline-block !important;
font-family:'"lucida grande",tahoma,verdana,arial,sans-serif !important;
outline:none !important;
position:relative !important;
font-size:18px !important;
margin:1px !important;
}
#mdclose:active{
top:1px;
left:1px;
}
.grabthis{
bottom:80px;
font:8px "lucida grande",tahoma,verdana,arial,sans-serif;
position:absolute;
right:6px;
text-align:right;
z-index: 99999;
}
.grabthis a{
color: #000;
text-decoration:none;
}
.grabthis a:hover{
text-decoration:underline;
}
</style>
<script type='text/javascript'>
jQuery(document).ready(function() {
function tipsntrack_ppopup()  {
var sec = 10
var timer = setInterval(function() {
   $("#mdfooter span").text(sec--);
   if (sec == 0) {
      $("#tipsntrack").fadeOut("slow");
      clearInterval(timer);
   }
},1000);
  var mdwh = jQuery(window).height();
  var mdpph = jQuery("#tipsntrack").height();
  var mdfromTop = jQuery(window).scrollTop()+50;
 jQuery("#tipsntrack").css({"top":mdfromTop});}
jQuery(window).fadeIn(tipsntrack_ppopup).resize(tipsntrack_ppopup)
 //alert(jQuery.cookie('sreqshown'));
 //var mdww = jQuery(window).width();
 //var mdppw = jQuery("#tipsntrack").width();
 //var mdleftm = (mdww-mdppw)/2;
   var mdleftm = 500;
 //var mdwh = jQuery(window).height();
 //var mdpph = jQuery("#tipsntrack").height();
 //var mdfromTop = (jQuery(window).scrollTop()+mdwh-mdpph) / 2;
 jQuery("#tipsntrack").animate({opacity: "1", left: "0" , left:  mdleftm}, 0).show();
     jQuery("#mdclose").click(function() {
jQuery("#tipsntrack").animate({opacity: "0", left: "-5000000"}, 1000).show();});});
</script>
<div id="tipsntrack">
<h1>Nhatthienkt's Blog trên Facebook</h1>
<div class="htmlarea">
<iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href= https://www.facebook.com/pages/Th%E1%BB%A7-Thu%E1%BA%ADt-Hay/119985038177132&amp;width=400&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;border_color=%23fff&amp;stream=false&amp;header=false&amp;height=250" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:400px; height:250px;" allowtransparency="true"></iframe>
<div class="grabthis">
By <a href="http://nhatthienkt.blogspot.in/" target="_blank">Nhatthienkt's Blog Thủ Thuật Hay</a> / <a href="http://tipsntrack.blogspot.in/2013/02/add-jquery-facebook-like-box-popup-with.html" target="_blank">+Get This!</a>
</div>
</div>
<div id="mdfooter">
Vui long đợi..<span>10</span> Giây
<a href="#" id="mdclose" onclick="return false;">Hủy bỏ</a>
</div>
</div>
<!-- End popup -->


Hãy thay đoạn màu hồng thành địa chỉ trang facebook like của bạn.
Màu xanh là các phần tự chọn
Nhatthienkt's Blog Chúc các bạn thành công!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết comment Tiếng Việt có dấu.
- Bạn có thể gửi mail trực tiếp qua địa chỉ: nhatthienkt.s@gmail.com
- Nhận xét không hỗ trợ cho người dùng ẩn danh
- Lưu ý những nhận xét với mục đích backlink không liên quan đến nội dung bài viết sẽ bị xóa bỏ
- Bạn muốn theo dõi cập nhật trả lời sớm nhất từ adm vui lòng tick vào ô "Thông báo cho tôi" rồi xuất bản nhận xét của mình.