8/09/2013

Chèn thanh chia sẻ facebook, Google +, Tweet, Share tự động cho blogspot nhiều kiểu

Nguyễn Nhật Thiên | 8/09/2013|

     Để chèn thanh chia sẻ chạt dọc bên phải hoặc bên trái hoặc nằm dọc phía trên dưới bài viết,..vv. Các bạn truy cập vào trang addthis.com và đăng ký 1 tài khoản.
Chèn thanh chia sẻ facebook, Google +, Tweet, Share tự động cho blogspot nhiều kiểu
         Sau đó các bạn chọn kiểu và copy code ở bên phải.

       Hãy dán vào trước thẻ  <body> nếu muốn đặt nó chạy dọc sườn blog.
      Còn nếu muốn nó đặt ở vị trí theo ý muốn khác thì chèn vào bố cục của blogger bằng cách thêm tiện ích JAVASCVRIP và dán đoạn mã như trên.
       Nhatthienkt' Blog Chúc bạn thành công!