2/12/2013

Spesoft Free Windows 8 Start Menu - Menu START cho Windows 8

Nguyễn Nhật Thiên | 2/12/2013|

Windows 8 không trình làng nút START quen thuộc như Windows 7 nữa. Do vậy nếu cảm thấy bối rối với giao diện Metro thì Spesoft Start Menu sẽ hỗ trợ tất cả nhanh chóng.


Tải về: Spesoft Start Menu