Ka..ka thấy vui và hay thì chia sẻ nhé. Hãy rê chuột vào hình để xem rỏ hơn (^.^)

 Hình 1
  Hình 2
  Hình 3
  Hình 4
  Hình 5
  Hình 6

  Hình 7
  Hình 8
  Hình 9
  Hình 10
  Hình 11
  Hình 12


                                                          Hình 13
 Hình 14

 Hình 15
Hình 16
 Hình 17
 Hình 18

Hình 19 

 Hình 20
Hình 21
Hì các bạn thấy illusion nào ấn tượng nhất!
 Nhatthienkt sưu tầm.
- - - lượt xem
http://www.nhatthienkt.net/2013/02/chum-hinh-lam-mat-ta-ao-tuong-cung-xem.html

BÌNH LUẬN (0)

:)
:))
:D
=))
:(
:((
:o
^_^
^-^
/-f
^.^
/-g
;)
-_-
=_=
/-r
-.-
:p
/-o
/-hi
/-ok
/-clap
(y)
(3)