1/23/2013

Hướng dẫn sử dụng phần mềm QHTT giải bài toán vận tải

Nguyễn Nhật Thiên | 1/23/2013| |

Đâu tiên hãy tải phần mềm tại đây hoặc bản không cần cài đặt tại đây

Bài toán quy hoạch tuyến tính giải bằng phương pháp đơn hình.
·          Bài toán đối ngẫu
·          Bài toán vận tải
·          Bài toán sản xuất

Hướng dẫn sử dung: Giải bài toán vận tải
Bước 1: Chạy chương trìnhvà chon bài toán cần giải sau đó chon số trạm thu phát tương ứng

Bước 2: Nhập số liệu vào các ô
Bước 3: Chọn phương pháp giải vào Solve/ Phương pháp ...
Hướng dẫn sử dụng phần mềm QHTT giải bài toán vận tải
Bước 4: Chọn nút Slove để giải

Ngoài ra có thể thực hiện xuất dữ liệu ra Word để tiện theo dõi. Vào Windown/cua so xuat sau đó copy.
VD: Với bài toán vận tải giải sau
Hướng dẫn sử dụng phần mềm QHTT giải bài toán vận tải


Bài toán được giả theo phương pháp cước phí nhỏ nhất (tức là giải tìm chi phí nhỏ nhất)
Ma trận đầu vào

S/R  
 R1: 101  
 R2: 75  
 R3: 85  
 R4: 10  
S1: 70  
 6
 2
 10
 0
S2: 100  
 4
 11
 8
 0
S3: 101  
 5
 8
 4
 0
 Bước 1

S/R  
 R1: 101  
 R2: 75  
 R3: 85  
 R4: 10  
 
S1: 70  
 7
 0
 12
 0
 r1 = 0
S2: 100  
 0
 4
 5
 -5
 r2 = 5
S3: 101  
 0
 0
 0
 -6
 r3 = 6

 s1 = -1
 s2 = 2
 s3 = -2
 s4 = 0
 


x  60 *   

x  10 *   
x  100x  1
x  15 *   
x  85
 *   
 Bước 2

S/R  
 R1: 101  
 R2: 75  
 R3: 85  
 R4: 10  
 
S1: 70  
 7
 0
 12
 6
 r1 = 0
S2: 100  
 0
 4
 5
 1
 r2 = 0
S3: 101  
 0
 0
 0
 0
 r3 = 0

 s1 = 0
 s2 = 0
 s3 = 0
 s4 = -6
 


x  70


x  100x  1
x  5
x  85
x  10

Phương án tối ưu của bài toán là :

0
70  
0
0
100  
0
0
0
1  
5  
85  
10  

Cước phí tối ưu là  F(x) = 925

 Blog: nhatthienkt – Chia sẻ thành công!